Парис София ЕООД Odoo версия 11.0

Информация относно Парис София ЕООД пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Purchase Line Items Quantity Sum
Add Sum of Line Item Quantity in Purchase Order
All in one Cancel Sale,Purchase,Picking
odoo App will allow to cancel sale,purchase,picking,invoice in done state in single click
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Проект
Проекти, задачи
Управление на наличности
Inventory, Logistics, Warehousing
Производство
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Sales Management
Оферти, Поръчки за доставка, Фактуриране
Център за продажби
Сензорен интерфейс, чрез докосване за магазини
График
Review and approve employees time reports
Обсъждане
Обсъждания, Мейлинг Лист, Новини
Упаравление на отпуски
Leave allocations and leave requests
Invoicing Management
Send Invoices and Track Payments
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Електронна Търговия
Sell Your Products Online
Управление на покупки
Поръчки за покупка, Касови бележки, Сметки към доставчици
Списък на служителите
Jobs, Departments, Employees Details
Присъствия
Manage employee attendances
Процес на наемане
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Проследяване на разходи
Одобряване на разходи, фактуриране
Products and Quantity on Sales Order
Display Products and Quantity on Sales Order and Printed Report
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
Account Fiscal Year
Табла
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Data Quality
Data quality rules by models
Fiscal Stock Movement Report || Stock Movement Report || Stock Report
Fiscal Stock Movement Report, Fiscal Report, Fiscal Stock Report, Stock Report, Stock Movement Report, Stock Move Report,
Import Invoice OCR scan and import invoice
Import Customer Invoice or Vendor Invoice Based on Image or PDF.
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Letters and Certificates
Make Business Letter, Make Formal Letter, Create Best Employee Certificate Module, Make Informal Letter,Create Official Letter App,Make Circular Letter, Produce Social Letter,Generate Employment Letter, Make Warning Letter, Create Offer Letter Odoo
Имейл маркетинг
Design, send and track emails
Календар
Personal & Shared Calendar
Блогове
Новини, блогове, обявления, дискусии
Слайдове
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Управление на автопарк
Vehicle, leasing, insurances, costs