Парис София ЕООД

Нашите предимства:

√ Динамичен контакт с клиентите в посока покриване на индивидуалните им нужди.

√ Поддържане продукти на склад с постоянно качество и конкурентни цени.

Своевременна и надеждна доставка на място.

√ Консумативи, предназначени както за малки, така и за средни и големи компании

       

•ПАРИС СОФИЯ• ЕООД


•ПАРИС СОФИЯ• ЕООД

РОЛКИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

             Вече над 12 години •Парис София• ЕООД е партньор и доставчик на ролни консумативи на редица компании в България. Водени от нуждите на клиентите ни,  с ценова политика, съобразена с пазарните тенденции, фирмата успява да просъществува и запази своето място в бизнеса. Натрупаният с годините опит и отличните взаимоотношения с нашите партньори са предпоставка за ДОВЕРИЕ и КАЧЕСТВО в крайния бизнес продукт.

Наши клиенти са и

Наши клиенти са и